"Embriyon/Kabuk-Rezistans/Enerji", "3. Resim, Heykel ve Seramik Sergisi"nden görünüm, İstanbul Arkeoloji Müzesi, 1976 - "Embryo/Crust-Resistance/Energy", installation view from the "3rd Painting, Sculpture and Ceramics Exhibition", Istanbul Archeological Museum, 1976
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKW007001.jpg"Embriyon/Kabuk-Rezistans/Enerji", detay - "Embryo/Crust-Resistance/Energy", detail1.28 MBJPEG
CEKW007002.jpg"Embriyon/Kabuk-Rezistans/Enerji", detay - "Embryo/Crust-Resistance/Energy", detail2.09 MBJPEG
CEKW007003.jpg"Embriyon/Kabuk-Rezistans/Enerji", detay - "Embryo/Crust-Resistance/Energy", detail1.13 MBJPEG
CEKW007004.jpg"Embriyon/Kabuk-Rezistans/Enerji", detay - "Embryo/Crust-Resistance/Energy", detail1.07 MBJPEG
CEKW007006.jpg1.26 MBJPEG
CEKW007007.jpg388.51 KBJPEG
CEKW007008.jpg409.7 KBJPEG
CEKW007009.jpg369.35 KBJPEG
CEKW007010.jpg513.28 KBJPEG
CEKW007011.jpg388.08 KBJPEG
CEKW007012.jpg342.61 KBJPEG
CEKW007013.jpg372.74 KBJPEG
CEKW007014.jpg368.79 KBJPEG
CEKW007015.jpg401.39 KBJPEG
CEKW007016.jpg"Embriyon/Kabuk-Rezistans/Enerji", detay - "Embryo/Crust-Resistance/Energy", detail378.56 KBJPEG
CEKW007017.jpg347.12 KBJPEG
CEKW007018.jpg417.52 KBJPEG
CEKW007019.jpg389.43 KBJPEG
CEKW007020.jpg424.66 KBJPEG
CEKW007021.jpg387.42 KBJPEG
CEKW007022.jpg714.18 KBJPEG
CEKW007023.jpg674.12 KBJPEG
CEKW007024.jpg756.21 KBJPEG
Başlık
"Embriyon/Kabuk-Rezistans/Enerji", "3. Resim, Heykel ve Seramik Sergisi"nden görünüm, İstanbul Arkeoloji Müzesi, 1976 - "Embryo/Crust-Resistance/Energy", installation view from the "3rd Painting, Sculpture and Ceramics Exhibition", Istanbul Archeological Museum, 1976
Yazar/Üreten
Cengiz Çekil
Tanım
Alçıyla sıvanmış ceket ve pantolon, briket, demir, rezistans, amyant, toprak, elektrik malzemeleri ve akımı, 360x100x100 cm - Plastered jacket and trousers, concrete blocks, iron, resistance wire, mineral wool, soil, electrical equipment and electric current, 360x100x100 cm
Yayın Tarihi
1976
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51386
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKW007
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.