‘SAAT KAÇ?’ Duyurular - ‘WHAT TIME IS IT?’ Announcements
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKW153.jpg1.53 MBJPEG
Başlık
‘SAAT KAÇ?’ Duyurular - ‘WHAT TIME IS IT?’ Announcements
Yazar/Üreten
Cengiz Çekil
Tanım
İş bilgisi: 18 Aralık 2008 Tarihli, imzalı gazete kâğıdı, 5 adetten oluşan seri, her biri 55x37,5 cm. - Work information: December 18, 2008 Signed and dated newspaper pages 5 pieces, each 55x37.5 cm
Yayın Tarihi
2008
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51364
Koleksiyonlar
Kod
CEKW153
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.