Paramparça - Smashed into Pieces
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKW149001.jpg"Cengiz Çekil" sergisinden görünüm, Rampa, 2010 - Installation view from Cengiz Çekil exhibition, 20102.48 MBJPEG
CEKW149002.jpgDetay - Detail1,009.5 KBJPEG
CEKW149003.jpgDetay - Detail1.33 MBJPEG
Başlık
Paramparça - Smashed into Pieces
Yazar/Üreten
Cengiz Çekil
Tanım
İş bilgisi: 288 adet sarı yaldız boyalı mulaj ve beyaz bez (veya gazete kâğıdı), değişken boyutlarda: 50x70, 35x50, 25x35 cm bezler üzerinde yerde veya 200x280x30,5 cm metal rafta - Work information: 288 gilt-painted moldings and white fabric (or newspaper), dimensions variable: on the floor with 50x70, 35x50, 25x35 cm white fabrics, or on metal shelving unit 200x280x30.5 cm
Not
Bu iş, "Sınırları Aşmak" sergisinde "Parçalar" ismiyle yer almış "Paramparça" ismi işe daha sonraki bir aşamada yakıştırılmış ve kullanılagelmiştir. - This work was part of the "Stepping Beyond The Borders" exhibition and called "Pieces". The title "Smashed into Pieces" was seen more fitting at a later stage, and it was referred to as such thereafter.
Yayın Tarihi
1998
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51363
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKW149
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.