Yazısız - Unwritten
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKW100001.jpg2.82 MBJPEG
CEKW100002jpg.jpg2.79 MBJPEG
CEKW100003.jpg1.2 MBJPEG
CEKW100004.jpg1.1 MBJPEG
CEKW100005.jpg1.22 MBJPEG
CEKW100006.jpg1.2 MBJPEG
CEKW100007.jpg1.17 MBJPEG
CEKW100008.jpg1.18 MBJPEG
CEKW100009.jpg2.91 MBJPEG
Başlık
Yazısız - Unwritten
Yazar/Üreten
Cengiz Çekil
Tanım
İş bilgisi: gazete kâğıdı, ambalaj bandı, 42,5x57,5 cm - Work information: newspaper and packaging tape 42.5x57.5 cm
Yayın Tarihi
1975
1977
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51353
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKW100
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.