İstanbul Gidiş Dönüş, Borusan, 4 Kasım – 12 Aralık 1998 – Roundtrip Istanbul, Borusan, November 4 – December 12, 1998
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
OKTPOS044.jpg1.02 MBJPEG
Başlık
İstanbul Gidiş Dönüş, Borusan, 4 Kasım – 12 Aralık 1998 – Roundtrip Istanbul, Borusan, November 4 – December 12, 1998
Yayın Tarihi
1998
Kapsam
Borusan, Sergi - Borusan, Exhibitions
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51187
Koleksiyonlar
Doküman Sayısı
1
Kod
OKTPOS044
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Ahmet Öktem

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.