1-10 / 178
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVSC00136.jpg.jpgKızı Arife ile Mornis Köyü'nden Lalojaki Hüseyin Ağa'nın evlendiklerine, çehiz masraflarını karşılayacak imkanları olmadığına, Hanya Şefkat Sandığı'ndan yardım edilmesine dair Atife Halikotopola'nın dilekçesi. [16 Temmuz 1303]-1887-07-28
ACCEVSC00097.jpg.jpgKisamo Kazası, Sasalo Köyü'nden Fatma Hanım'ın kızının Mazaki Mehmed ile evlendiğini ancak eşyalarını almak üzere Hanya Şefkat Sandığı'ndan para verilmesi hususunda yardım talebi ve yardım yapılacağına dair karar. [29 Haziran 1304]-1888-07-11
ACCEVSC00074.jpg.jpg
Kızı Fatma ile Bektaşaki Mustafa Efendi ile evlendiren Sirona Köyü'nden Hacı Fakolaki Muhsin'in kızının çehiz masrafları için [Hanya] Şevkat Sandığı'ndan yardım talebine dair dilekçesi. [26 Mayıs 1306]-1890-06-07
ACCEVSC00115.jpg.jpgKızı Hamideyi Tunuslu Hacı Mehmed ile evlenecek olan kızının, fukaralığı sebebiyle çehiz ve malzemelerini tedarik edemeyen Kahvecizaki Ahmed Saka'nın Hanya Şefkat Sandığı'ndan yardım talebi. [1 Ağustos 1304]-1888-08-13
ACCEVSC00179.jpg.jpgHanya'ya gelen Selami Babazade İbrahim Naim Efendi'nin haiz olduğu ve Mahkeme-i Şeriyyece uygun görülen 2 adet icazetnamenin tahkik edilerek iade edildiğine dair Hanya Müftü ve Naib Vekili'nin yazısı.-1918-03-28
ACCEVSC00067.jpg.jpgKızı Tayyibeyi Yarmakaki Cemali ile evlendiren Hasan Bağaki Mustafa Ağa'nın eşi ve Pağonaki Mustafa'nın kardeşi Havvanın kızı için Hanya Şefkat Komisyonu Heyet-i Aliyesinden çehiz yardımı talebi. [2 Haziran 1306]-1890-06-14
ACCEVSC00157.jpg.jpg
Dersaadet'te vefat eden Malakaraki Hasan Ağa'nın tekfini için sarf olan paranın Abdulaki Hacı Hüseyin Efendi'ye tediye olunması merbuten takdim kılınan Hasan Efendi'nin tahriratında beyan olduğundan paranın ödenmesine mezuniyet verilmesi için yazı.-1896-01-14
ACCEVSC00148.jpg.jpgHanya Mukavelat Muharrirlerinden Tosunaki Mustafa Efendi'nin tanzimkerdesi senet ile Seferopola Mahmud'a, Halime'nin Akçesinden Naciye Hanım binti Süleyman Trabapola adlı hanıma 1575 kuruş verilmesine dair ilm-i haber. [11 Teşrin-i Sani 1311]-1895-11-23
ACCEVSC00173.jpg.jpgEvkaf İdaresince zabt edilen Rukiye binti Abdi Çavuş adlı hayır sahibinin şartı mucibince okuduğu hatm-i şerifin bedeli olan 90 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Molla Hüseyinzade Mustafa Zikri imzalı senet. [19 Eylül 1303]-1887-10-01
ACCEVSC00194001.jpg.jpg
Hanya Eytam ve Evkaf Heyet-i Cedides'nin intihap tarihi olan 17 Mayıs 1304 tarihinden itibaren genç kızlara çehiz yardımı için yapılan masrafları gösteren defter. [8 Haziran 1315]-1899-06-20
1-10 / 178

Discover

Issue Date