1-10 / 68
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVSC00191.jpg.jpg
Pederinin ölümünden sonra geçimi için kendisine bir miktar harçlık verilmiş İse de daha sonra kesilmiş olduğundan bu konuda gereğinin yapılmasına dair Kuyumcuzade İsmail Efendi'nin dilekçesi. [13 Ağustos 1314]-1898-08-25
ACCEVSC00186.jpg.jpgMolla Ömeropola Emetullah Hatun'un yetimi Bilal'in Yorgan, çizme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına dair alınan karar. [18 Kanun-i Evvel 1311]-1895-12-30
ACCEVSC00180.jpg.jpgDoktor Binbaşı Mehmed Ali Bey'in Haremi Lütfiye Hanım binti Odabaşıoğlu Yetim Ağa hayattayken Mevlevi Dergahı'na 100 altın vakfettiği, biraderleri ve eşi Mehmed Ali Bey ile muvacehesinde vakfederek gelirlerden artanın vakıf için harcanması için istida.-1893-06-04
ACCEVSC00074.jpg.jpg
Kızı Fatma ile Bektaşaki Mustafa Efendi ile evlendiren Sirona Köyü'nden Hacı Fakolaki Muhsin'in kızının çehiz masrafları için [Hanya] Şevkat Sandığı'ndan yardım talebine dair dilekçesi. [26 Mayıs 1306]-1890-06-07
ACCEVSC00067.jpg.jpgKızı Tayyibeyi Yarmakaki Cemali ile evlendiren Hasan Bağaki Mustafa Ağa'nın eşi ve Pağonaki Mustafa'nın kardeşi Havvanın kızı için Hanya Şefkat Komisyonu Heyet-i Aliyesinden çehiz yardımı talebi. [2 Haziran 1306]-1890-06-14
ACCEVSC00157.jpg.jpg
Dersaadet'te vefat eden Malakaraki Hasan Ağa'nın tekfini için sarf olan paranın Abdulaki Hacı Hüseyin Efendi'ye tediye olunması merbuten takdim kılınan Hasan Efendi'nin tahriratında beyan olduğundan paranın ödenmesine mezuniyet verilmesi için yazı.-1896-01-14
ACCEVSC00148.jpg.jpgHanya Mukavelat Muharrirlerinden Tosunaki Mustafa Efendi'nin tanzimkerdesi senet ile Seferopola Mahmud'a, Halime'nin Akçesinden Naciye Hanım binti Süleyman Trabapola adlı hanıma 1575 kuruş verilmesine dair ilm-i haber. [11 Teşrin-i Sani 1311]-1895-11-23
ACCEVSC00194001.jpg.jpg
Hanya Eytam ve Evkaf Heyet-i Cedides'nin intihap tarihi olan 17 Mayıs 1304 tarihinden itibaren genç kızlara çehiz yardımı için yapılan masrafları gösteren defter. [8 Haziran 1315]-1899-06-20
ACCEVSC00075.jpg.jpgAziziye Nahiyesi'nden Pirako Mustafa Çavuş'un kızı Azize ile Mehmedaki Amin Reis'in nikahlandıkları ve masraflarını karşılayamadıkları için Şevkat Sandığı'ndan yardım edilmesine dair Nahiye Muhtarı Mehmed Sıdkı'nın dilekçesi. [22 Kanun-i Evvel 1306]-1891-01-03
ACCEVSC00080.jpg.jpgKızı Cemilenin Bolulaki Hacı Haydar Ağa ile evleneceğini, fakir olmaları nedeniyle kendilerine Hanya Şefkat Sandığı'ndan para verilmesine dair Hanya sakinlerinden Madrabaz Ömer Homataki'nin dilekçesi. [21 Haziran 1306]-1890-07-03
1-10 / 68