1-10 / 102
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVSC00187.jpg.jpgVaroş Mahallesi'ndeki Sıbyan Mektebine devam eden muhacirinden Seleneli Mahmud Ağa'nın oğlu Receb Efendi'ye verilmek üzere Hanya Maarif Kütüphanesi'nden 2 kıta kitabı aldığına dair Varoş Mektebi Muallimi Hacı Elfi imzalı ilm-i haber. [9 Kanun-i Evvel 1305]-1889-09-23
ACCEVSC00136.jpg.jpgKızı Arife ile Mornis Köyü'nden Lalojaki Hüseyin Ağa'nın evlendiklerine, çehiz masraflarını karşılayacak imkanları olmadığına, Hanya Şefkat Sandığı'ndan yardım edilmesine dair Atife Halikotopola'nın dilekçesi. [16 Temmuz 1303]-1887-07-28
ACCEVSC00097.jpg.jpgKisamo Kazası, Sasalo Köyü'nden Fatma Hanım'ın kızının Mazaki Mehmed ile evlendiğini ancak eşyalarını almak üzere Hanya Şefkat Sandığı'ndan para verilmesi hususunda yardım talebi ve yardım yapılacağına dair karar. [29 Haziran 1304]-1888-07-11
ACCEVSC00115.jpg.jpgKızı Hamideyi Tunuslu Hacı Mehmed ile evlenecek olan kızının, fukaralığı sebebiyle çehiz ve malzemelerini tedarik edemeyen Kahvecizaki Ahmed Saka'nın Hanya Şefkat Sandığı'ndan yardım talebi. [1 Ağustos 1304]-1888-08-13
ACCEVSC00173.jpg.jpgEvkaf İdaresince zabt edilen Rukiye binti Abdi Çavuş adlı hayır sahibinin şartı mucibince okuduğu hatm-i şerifin bedeli olan 90 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Molla Hüseyinzade Mustafa Zikri imzalı senet. [19 Eylül 1303]-1887-10-01
ACCEVSC00126.jpg.jpg
Kızı Huyun Provelise Köyünden İsmail Ağa ile evlenmiş olmasından Dolayı çehizinin tedariki hususunda El Hac Emin Efendi'nin Hanya Şefkat Komisyonundan yardım talebi. [5 Cemaziyelahir 1304]-1887-03-01
ACCEVSC00133.jpg.jpgAlaçaki Agah Efendi'nin Kızının çehiz ve düğün masrafları için Hanya Şefkat Sandığı tahsisatından 7 gümüş mecidiye sarf edildiğine dair yazı. [24 Ağustos 1303]-1887-09-05
ACCEVSC00092.jpg.jpg
Kızı Adile ile Ağakaki İsmail'in evlendiklerini ancak çehizlerini almaya güçleri yetmediğinden Hanya Şefkat Sandığı'ndan yardım yapılması hususunda annesi Cezair Kulu Mahallesi'nden Nazife binti Mustafa Kalimaki'nin talebi. [28 Mart 1304]-1888-04-09
ACCEVSC00105.jpg.jpg
Cezair Kulu Mahallesi'nden fakir olan Azize binti İbrahim, El-Hac Mehmed ibn Mahfuz ile evlenmiş ancak eşyalarını almaktan aciz olması nedeniyle İbrahim Sakai'nin Hanya Şefkat Sandığı'ndan yardım talebi. [27 Teşrin-i Sani 1304]-1888-12-09
ACCEVSC00015.jpg.jpg
Kızı Esma ile Kumkapı Mahallesi sakinlerinden Abdülselam'ın evlenmiş olduklarını, fakir halleri dolayısıyla nikah masraflarını karşılayamadıklarını bu nedenle Şefkat Sandığı'ndan kızına yardım edilmesi için yardım talebi. [7 Receb 1306]-1889-03-09
1-10 / 102

Discover

Issue Date