Turkish pavillion
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA794.pdf75.95 KBAdobe PDF
Başlık
Turkish pavillion
Yazar/Üreten
Marina Reyes Franco
Tanım
Hüseyin Bahri Alptekin'in 52. Venedik Bienali'ndeki (2007) "Şikayet Etme" enstalasyonu hakkında - About Hüseyin Bahri Alptekin's "Don't Complain" insatallation in the 52nd Venice Biennale (2007)
Yayın Tarihi
2007-05-15
Dil
İngilizce
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50892
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.