4.İstanbul Bienali
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA524.jpg1.01 MBJPEG
Başlık
4.İstanbul Bienali
Yazar/Üreten
Jamelie Hassan
Tanım
4. Uluslararası İstanbul Bienali hakkında - About the 4th International Istanbul Biennial
Not
Metin Burçin Altınsay tarafından çevrilmitir - Article translated by Metin Burçin Altınsay
Yayın Tarihi
1995
Dil
Türkçe
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50866
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.