Hüseyin Bahri Alptekin, "Heterotopya" (2007), "Strange and Close" (Van Abbemuseum, Eindhoven, Hollanda), 2009 - Hüseyin Bahri Alptekin, "Heterotopia" (2007), "Stange and Close" (Van Abbemuseum, Eindhoven, Netherlands), 2009
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA312.jpg4.85 MBJPEG
Başlık
Hüseyin Bahri Alptekin, "Heterotopya" (2007), "Strange and Close" (Van Abbemuseum, Eindhoven, Hollanda), 2009 - Hüseyin Bahri Alptekin, "Heterotopia" (2007), "Stange and Close" (Van Abbemuseum, Eindhoven, Netherlands), 2009
Yazar/Üreten
Hüseyin Bahri Alptekin
Tanım
Sergiden görünüm - Installation view
Yayın Tarihi
2009-11-28
2010-03-21
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50853
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.