Royal College of Art İdari Asistanı tarafından düzenlenen İsmail Saray'ın Heykel Bölümü yüksek lisans programını bitirdiğine dair belge - Document informing İsmail Saray's completion of Master's Degree in School of Sculpture, issued by Royal College of Art administrative assistant
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SARDIV148.jpg404.53 KBJPEG
Başlık
Royal College of Art İdari Asistanı tarafından düzenlenen İsmail Saray'ın Heykel Bölümü yüksek lisans programını bitirdiğine dair belge - Document informing İsmail Saray's completion of Master's Degree in School of Sculpture, issued by Royal College of Art administrative assistant
Yayın Tarihi
1973-11-06
Dil
İngilizce
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50784
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
SARDIV148
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
İsmail Saray

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.