İsmail Saray'ın "Under Democracy" işi için hazırlık fotografları - Preparatory images for İsmail Saray's work "Under Democracy"
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SARW435001.jpg170.87 KBJPEG
SARW435002.jpg164.41 KBJPEG
Başlık
İsmail Saray'ın "Under Democracy" işi için hazırlık fotografları - Preparatory images for İsmail Saray's work "Under Democracy"
Not
Bu iş "Paper Based" sergisi (Consort Gallery, Imperial College, Londra) için üretildi - This work was produced for the exhibition "Paper Based" (Consort Gallery, Imperial College, London)
Kapsam
Paper Based, Consort Gallery, Imperial College, London
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50773
Koleksiyonlar
Tür
Kod
SARW435
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
İsmail Saray

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.