Cengiz Çekil'in defteri - Cengiz Çekil's notebook
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKDIV319001.jpg1.38 MBJPEG
CEKDIV319002.jpg1.45 MBJPEG
CEKDIV319003.jpg1.29 MBJPEG
CEKDIV319004.jpg1.33 MBJPEG
CEKDIV319005.jpg1.39 MBJPEG
CEKDIV319006.jpg1.31 MBJPEG
CEKDIV319007.jpg1.25 MBJPEG
CEKDIV319008.jpg1.28 MBJPEG
CEKDIV319009.jpg1.23 MBJPEG
CEKDIV319010.jpg1.4 MBJPEG
CEKDIV319011.jpg1.54 MBJPEG
CEKDIV319012.jpg2.08 MBJPEG
CEKDIV319013.jpg1.53 MBJPEG
CEKDIV319014.jpg1.38 MBJPEG
CEKDIV319015.jpg1.41 MBJPEG
CEKDIV319016.jpg1.21 MBJPEG
CEKDIV319017.jpg1.38 MBJPEG
CEKDIV319018.jpg1.22 MBJPEG
CEKDIV319019.jpg1.35 MBJPEG
CEKDIV319020.jpg1.31 MBJPEG
CEKDIV319021.jpg1.27 MBJPEG
Başlık
Cengiz Çekil'in defteri - Cengiz Çekil's notebook
Tanım
İşler ile ilgili taslaklar içerir - Includes sketches of artworks
Dil
Türkçe
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50669
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKDIV319
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.