Altıntaş: "Gelecekte Bugünün İnsanı'nı Görselleştiriyor
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
MALT041001.jpg1.56 MBJPEG
Başlık
Altıntaş: "Gelecekte Bugünün İnsanı'nı Görselleştiriyor
Yazar/Üreten
Önder Şenyapılı
Tanım
Mustafa Altıntaş'ın Tanbay Sanat Galerisi'nde sergilediği yapıtlarında geçmişle geleceğin alaşımı ama, geleceğe ilişkin düşsellikleri çağrıştıran bir çevrenin fon oluşturduğu düzenlemelerle, bugün ulaştığı 'fiziksel ve ruhsal' yapısıyla gerçek insan yansıtılıyor.
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Mustafa Altıntaş
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50181
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Baskı, siyah&beyaz - Print, black&white
Kod
MALT041
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
Mustafa Altıntaş
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.