Hotel Balkan: Honey and Yogurt Unconditional Hospitality, Instant Hostility (2003, Helsinki, Finland)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA736001.pdf33.39 KBAdobe PDF
Başlık
Hotel Balkan: Honey and Yogurt Unconditional Hospitality, Instant Hostility (2003, Helsinki, Finland)
Yazar/Üreten
Hüseyin Bahri Alptekin
Yayın Tarihi
2003-04-01
Dil
İngilizce
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50109
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.