Hüseyin Bahri Alptekin & Michael Morris, "Kömür / Sabun, G-İzlemek" (Galeri Nev, Ankara), 1994
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA641.jpg1.58 MBJPEG
HBA641001.jpg1.57 MBJPEG
HBA641002.jpg1.4 MBJPEG
HBA641003.jpg1.47 MBJPEG
HBA641004.jpg1.44 MBJPEG
Başlık
Hüseyin Bahri Alptekin & Michael Morris, "Kömür / Sabun, G-İzlemek" (Galeri Nev, Ankara), 1994
Tanım
Sergiden görünüm - Installation view
Yayın Tarihi
1994
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50086
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.