Hüseyin Bahri Alptekin, "H-Faktörü: Atlar ve Kahramanlar" (2005), "Tanzimat", (Augarten Contemporary, Viyana, Avusturya), 2010 - Hüseyin Bahri Alptekin, "H-Fact: Horses and Heroes" (2005), "Tanzimat", (Augarten Contemporary, Wien, Austria), 2010
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA345.jpg284.33 KBJPEG
HBA345001.jpg321.14 KBJPEG
HBA345002.jpg219.63 KBJPEG
HBA345003.jpg258.39 KBJPEG
HBA345004.jpg252.69 KBJPEG
HBA345005.jpg236.02 KBJPEG
Başlık
Hüseyin Bahri Alptekin, "H-Faktörü: Atlar ve Kahramanlar" (2005), "Tanzimat", (Augarten Contemporary, Viyana, Avusturya), 2010 - Hüseyin Bahri Alptekin, "H-Fact: Horses and Heroes" (2005), "Tanzimat", (Augarten Contemporary, Wien, Austria), 2010
Yazar/Üreten
Hüseyin Bahri Alptekin
Yayın Tarihi
2010-01-21
2010-05-16
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50036
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.