Hüseyin Bahri Alptekin, "H- Faktörü: Atlar ve Kahramanlar", 9. İstanbul Bienali (Platform Garanti GSM), 2005 - Hüseyin Bahri Alptekin, "H-Fact: Horses and Heroes", 9th Istanbul Biennial (Platform Garanti CAC), 2005
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA335.jpg979.79 KBJPEG
HBA335001.jpg1.05 MBJPEG
HBA335002.jpg1,019.02 KBJPEG
HBA335003.jpg1 MBJPEG
HBA335004.jpg1.03 MBJPEG
Başlık
Hüseyin Bahri Alptekin, "H- Faktörü: Atlar ve Kahramanlar", 9. İstanbul Bienali (Platform Garanti GSM), 2005 - Hüseyin Bahri Alptekin, "H-Fact: Horses and Heroes", 9th Istanbul Biennial (Platform Garanti CAC), 2005
Yazar/Üreten
Hüseyin Bahri Alptekin
Yayın Tarihi
2005
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50035
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.