"Peruk Takan Kadınlar", Cranbrook Museum of Art, Detroit, 2000 - "Women Who Wear Wigs", Cranbrook Museum of Art, Detroit, 2000
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAW164.jpg1.09 MBJPEG
Başlık
"Peruk Takan Kadınlar", Cranbrook Museum of Art, Detroit, 2000 - "Women Who Wear Wigs", Cranbrook Museum of Art, Detroit, 2000
Yayın Tarihi
1999
2000
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49979
Koleksiyonlar
Tür
Kod
ATAW164
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Kutluğ Ataman

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.