Peter Rosman'ın İsmail Saray'a yolladığı mektup - Letter sent from Peter Rosman to İsmail Saray
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SARDIV084001.jpg890.21 KBJPEG
SARDIV084002.jpg1.33 MBJPEG
SARDIV084003.jpg1.61 MBJPEG
SARDIV084004.jpg2.01 MBJPEG
Başlık
Peter Rosman'ın İsmail Saray'a yolladığı mektup - Letter sent from Peter Rosman to İsmail Saray
Tanım
Saint Martins döneminden üç adet fotoğraf içerir - Contains three photographs from Saint Martins period
Yayın Tarihi
2013-06-24
Dil
Türkçe
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49927
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
4
Kod
SARDIV084
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
İsmail Saray

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.