1-17 / 17
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCGVE00016.jpg.jpg
The Eastern Telegraph Company/ towards the President of Irakliou Muslim Elders. Fazil Toutoujizade informs that they had been accepted by the President that assured them that Minister of Education is not going to accept the proposal of inspectors of Crete-1915-08-07
ACCGVE00014.jpg.jpgCity of Crete is Muslim Foundations. Towards the Chania Supreme Administration of Education: the Director asks them to solve a certain problem concerning the Administration-1901-01-17
ACCGVE00004.jpg.jpgAdministration of Education/ To the President of the Council of Chania Muslim Elders--
ACCGVE00013.jpg.jpgSupreme Administration of Education. Towards the Chania Muslim Elders: shipment of a document-1905-12-16
ACCGVE00002.jpg.jpgThe Directorate informs the President of the Council of Chania Muslim Elders that it accepts the resignation of Housein Baljaki and Ali Vekkiagasaki (?) from the Council.-1905-11-12
ACCGVE00012.jpg.jpgSupreme Administration of Education. Towards the Chania Muslim Elders: they are informed about the creation of a 7th class at the Chania Muslim School-1908-09-05
ACCGVE00006.jpg.jpgSupreme Directorate of Education. To Council of the Chania Muslim Elders the President is asked to appoint new teachers for the Muslim schools at the place of Kon. Papadakis, who will be dismissed, and Dim. Hajimihalakis, who will be transferred-1910-09-04
ACCGVE00015.jpg.jpg
Towards the Prime Minister and the Minister of Public Education. The Muslims of Chania Express their grief for the decision of the Chania Educational Council to Abolish Muslim Schools-1915-07-29
ACCGVE00010.jpg.jpg
Provelya Kariyesi'nde kain Mekteb-i İbtidaiye talebelerinin gözlerine arz olan hastalığın tedavisi zınnında kariye-i mezkurede ihtiram edilen Tabib Skanimaki'ye verilen... (?)-1902-10-31
ACCGVE00001.jpg.jpg
Hanya Maarifi Umumiyesinin Yunan Maarifine İlhakıyla Lağv olunan İhtiyar Meclisinin Mekatib-i İbtidaiyedeki muallimleri teklif ve nezaret hakkının ibkası için baş vekaletle teşebbüste bulunmaya Atinaya giden tahmiscizade Macid Bey'in masrafları için karar-1915-05-06
ACCGVE00007.jpg.jpgTo the Administration of Education the President of the Chania Muslim Council proposes the appointment of Georgioua Galanaki as teacher at the 3th Muslim Primary School of Chania-1909-08-13
ACCGVE00005.jpg.jpgThe President of Council of the Chania Muslim Elders informs the Administration of Education and Justice that the Muslim Council decided to appoint director of the Chania Muslim Foundations Ali Talat Moulazade-1904-05-27
ACCGVE00003.jpg.jpgKingdom of Greece/Administration of Education/ To the Council of Chania Muslim Elders-1910-01-26
ACCGVE00009.jpg.jpgSupreme Administration of Education and of Justice. Towards the President of Chania Council of the Muslim Elders: shipment of the report on the appointment of the new members of the Muslim Committee of Education (Sholiki Eforia) for the following 3 years-1905-09-27
ACCGVE00008.jpg.jpgSupreme Administration of Education and of Justice-1905-12-16
ACCGVE00011.jpg.jpgSupreme Administration of Education. Towards the Chania Muslim Elders: they are informed for the founding of the 13th Muslim School in Koum Kapi-1908-09-19
ACCGVE00017.jpg.jpg
The President of the Chania Council of the Muslim Elders, Towards the Supreme Administration of Education-1911-05-16
1-17 / 17
Discover
Type
Issue Date
Browse