Emilio Morandi'nin Cengiz Çekil'e yolladığı mektup - Letter sent from Emilio Morandi to Cengiç Çekil
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKDIV130001.jpg1.09 MBJPEG
CEKDIV130002.jpg869.83 KBJPEG
Başlık
Emilio Morandi'nin Cengiz Çekil'e yolladığı mektup - Letter sent from Emilio Morandi to Cengiç Çekil
Tanım
Mail Art / Pelo + Pelo isimli katalog için davet - Invitation for the catalogue Mail Art / Pelo + Pelo
Not
Diğer ülkelerden katılan sanatçıların listesi ek olarak var.
Dil
İtalyanca
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49805
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKDIV130
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.