Öncü Türk Sanatından Bir Kesit, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), İstanbul
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKDIV068001.jpg555.88 KBJPEG
CEKDIV068002.jpg557 KBJPEG
Başlık
Öncü Türk Sanatından Bir Kesit, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), İstanbul
Tanım
Sanatçılar Artists: Hale Arpacıoğlu, Mustafa Ata, Tomur Atagök, Bedri Baykam, Canan Beykal, Cengiz Çekil, Ayşe Erkmen, Adem Genç, Gülsün Karamustafa, Serhat Kiraz, Hüsamettin Koçan, Füsun Onur, Zekai Ormancı, Yusuf Taktak, Nil Yalter
Yayın Tarihi
1986-06-20
1986-07-05
Dil
Türkçe
Kapsam
AKM (Atatürk Kültür Merkezi) sergileri – AKM (Atatürk Kültür Merkezi) exhibitions
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49799
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKDIV068
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.