Toplu Sergi, İzmir Türk Amerikan Derneği - Joint Exhibit, The Izmir Turkish-American Association
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKDIV050001.jpg400.72 KBJPEG
CEKDIV050002.jpg440.99 KBJPEG
Başlık
Toplu Sergi, İzmir Türk Amerikan Derneği - Joint Exhibit, The Izmir Turkish-American Association
Not
Toplu Sergi, İzmir Türk-Amerikan Derneği, 1987 - Joint Exhibit, İzmir Turkish-American Association, 1987; sanatçılar - artists: Ann B. Aksel, Erdağ Aksel, Vahap Avşar, Pierre Bernard, Canan Beykal, Cengiz Çekil, Osman Dinç, Ayşe Erkmen, Serhat Kiraz, Füsun Onur, İsmail Saray
Yayın Tarihi
1987-04-22
1987-05-12
Dil
Türkçe
İngilizce
Kapsam
Türkiye sergi arşivi, İzmir - Exhibition archive of Turkey, İzmir
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49795
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKDIV050
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.