Yontuyu nasıl anlıyorum
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKDIV092001.jpg493.29 KBJPEG
CEKDIV092002.jpg927.93 KBJPEG
CEKDIV092003.jpg1.04 MBJPEG
CEKDIV092004.jpg1.05 MBJPEG
CEKDIV092005.jpg1.09 MBJPEG
CEKDIV092006.jpg1.02 MBJPEG
Başlık
Yontuyu nasıl anlıyorum
Yazar/Üreten
Marcel Gimond
Yayıncı
Çeviri: Cengiz Çekil
Tanım
Metin, Marcel Gimond'un Comment Je Comprends la Sculpture adlı, ARTED Editions d'Arte yayınevi tarafından 1969 yılında Paris'te yayınlanan kitabından özetlenerek aktarılmıştır. Macel Gimond hakkında kısa özgeçmiş bilgisi içerir.
Yayın Tarihi
1981
Dil
Türkçe
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49787
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKDIV092
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.