Cengiz Çekil, “Z” Sunağı, “Devlet Resim ve Heykel Sergisi”, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara, 1991 - Cengiz Çekil, Altar “Z”, “52nd State Painting and Sculpture Exhibition”, State Painting and Sculpture Museum, Ankara, 1991
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKW072001.jpg318.37 KBJPEG
CEKW072002.jpg419.35 KBJPEG
CEKW072003.jpg411.89 KBJPEG
CEKW072004.jpg705.39 KBJPEG
CEKW072005.jpg1.37 MBJPEG
CEKW072006.jpg957.25 KBJPEG
CEKW072007.jpg1.49 MBJPEG
CEKW072008.jpg906.97 KBJPEG
CEKW072009.jpg750.37 KBJPEG
CEKW072010.jpg1.26 MBJPEG
CEKW072011.jpg2.91 MBJPEG
Başlık
Cengiz Çekil, “Z” Sunağı, “Devlet Resim ve Heykel Sergisi”, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara, 1991 - Cengiz Çekil, Altar “Z”, “52nd State Painting and Sculpture Exhibition”, State Painting and Sculpture Museum, Ankara, 1991
Yazar/Üreten
Cengiz Çekil
Tanım
Sergiden görünüm, iş bilgisi: metal konstrüksiyon, kanca, bez, beton tarih plaketi, floresan ampul, elektrik malzemesi ve akımı, metal kontrüksiyon 227x227x61 cm - Installation view, work information: metal construction, hook, fabric, concrete date plaque, fluorescent lamp, electrical equipment and electric current, metal construction 227x227x61 cm
Yayın Tarihi
1991
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49745
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKW072
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.