Sanat Aylık Güzel Sanatlar Dergisi, no: 19
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKDIV367001.jpg1.24 MBJPEG
CEKDIV367002.jpg1.37 MBJPEG
CEKDIV367003.jpg1.35 MBJPEG
CEKDIV367004.jpg1.27 MBJPEG
Başlık
Sanat Aylık Güzel Sanatlar Dergisi, no: 19
Yayıncı
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği
Tanım
İçindekiler: Çağdaş Sanatın Yeni Boyutları (Kaya Özsezgin), Bedri Rahmi Eyüboğlu ile Konuşma, Eşref Üren İle Konuşma (Ünal Tecim), Adnan Çoker, Melahat Üren (Fethi Arda), A. Çoker Üstüne (Mustafa Esirkuş), Arabulucu (Oğuz Makal)
Yayın Tarihi
1973-04-15
Dil
Türkçe
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49731
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKDIV367
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.