Sanat Aylık Güzel Sanatlar Dergisi, no: 15
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKDIV358001.jpg1.21 MBJPEG
CEKDIV358002.jpg1.37 MBJPEG
CEKDIV358003.jpg1.51 MBJPEG
CEKDIV358004.jpg1.5 MBJPEG
Başlık
Sanat Aylık Güzel Sanatlar Dergisi, no: 15
Yayıncı
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği
Tanım
İçindekiler: “Insitic” Sanat Tiriyenali Üzerine Paralel ve Aykırı Görüşler (Kaya Özsezgin), Yugoslav Gravür Sergisi (Zaran Krzisnik), Eski Müzmin Bir Dert (Eşref Üren), Akbank’ın Yeni Bir Girişimi, Büyük Resim Yarışması, Bedri Usta ve Sorumluluk (Mustafa Esirkuş), Aliye Bergerle Konuşma (Ünal Tecim), Üçüncü Özel Karma Resim Sergisi, Gencay Kasapçı, Senihe Fenmen, Abdurrahman Kaplan’ın Sergisi
Yayın Tarihi
1972-12-15
Dil
Türkçe
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49728
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKDIV358
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.