Cengiz Çekil Toplu Sergi'de, İzmir Türk Amerikan Derneği - Cengiz Çekil at Joint Exhibit, The Izmir-Turkish American Association
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKDIV314001.jpg458.54 KBJPEG
CEKDIV314002.jpg463.81 KBJPEG
CEKDIV314003.jpg497.78 KBJPEG
CEKDIV314004.jpg198.16 KBJPEG
CEKDIV314005.jpg1.24 MBJPEG
Başlık
Cengiz Çekil Toplu Sergi'de, İzmir Türk Amerikan Derneği - Cengiz Çekil at Joint Exhibit, The Izmir-Turkish American Association
Tanım
Sergiden görünüm - Installation view
Not
Toplu Sergi, İzmir Türk-Amerikan Derneği, 1988 - Joint Exhibit, İzmir Turkish-American Association, 1988; sanatçılar - artists: Ann B. Aksel (A2), Canan Beykal, Cengiz Çekil, Osman Dinç, Ayşe Erkmen, Füsun Onur, İsmail Saray
Yayın Tarihi
1988-05-02
1988-05-26
Kapsam
Türkiye sergi arşivi, İzmir - Exhibition archive of Turkey, İzmir
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49714
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKDIV314
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.