10 Sanatçı 10 İş: C , AKM - 10 Artists 10 Works: C, AKM
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKDIV270.jpg1.32 MBJPEG
Başlık
10 Sanatçı 10 İş: C , AKM - 10 Artists 10 Works: C, AKM
Yayın Tarihi
1992-01-07
1992-02-08
Dil
Türkçe
Kapsam
AKM (Atatürk Kültür Merkezi) sergileri, 1990'lar – AKM (Atatürk Kültür Merkezi) exhibitions, 1990s
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49705
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKDIV270
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.