1-10 / 29
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVF00038.jpg.jpgTemmuz 1901'in ibtidasından sonuna kadar 1 ay zarfında Hanya Mahkeme-i Şeriyyesinde vuku bulan hasılat cetveli.-1901-07-01; 1901-07-31
ACCEVO00039.jpg.jpgMütevaffa arnavud ali feyzakinin yetimleri vecihi, mahmud, tahsin, nedim ve Mustafa için teşkil edilen akraba meclisinin yetimler hakkında aldığı karar. [20 Temmuz 1319]-1903-08-02
ACCEVJ00039.jpg.jpg
Hanya sancağına ait Eylül 1305-Teşrin-i Evvel 1905 tarihleri arasında alınmış olan kararları ihtiva eden defter.-1905
ACCEVJ00033.jpg.jpg
Hanya Müessesat-ı Diniye müdüriyeti karar defteri.-1900-08-06; 1900-12-11
ACCEVPR00054.jpg.jpg
The Muslim Religious Foundations of Chania, represented by their director, Ismail Bey Saratsakis, resident of Chania lease out to Anagnostis Ioannis Mih. Vrougakis and Evangelos Mecidakis, cookers, the shop located at the Spincer str. no.11.-1903-10-01
ACCEVPR00051.jpg.jpg
Lawsuit of the Directory of Muslim Religious Foundations of the community, represented by the director Ali Talat Mulazade, against Anagnosti Vrouhaki and Evangelo Mecidaki, cookers, for not evacuating the shop owned and leased to them-1905-07-24
ACCEVO01111001.jpg.jpg
Eytam sandığı muhasebe defteri [4. cilt, 19 Ağustos 1316]-1900-09-01
ACCEVFM00115.jpg.jpg
Nikah akid defteri.-1905-10
ACCEVP00062.jpg.jpg
Nazır Saraçzade İbrahim Hakkı Efendi gideceğinden İhtiyar Meclisi Reisi Alyotizade Mustafa Tevfik Beyefendiye istifa dilekçesi ve yerinin Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Müdürü arnavudoğlu İbrahim Fevzi Efendiye verilmesi kararı.-1905-09-03
ACCEVP00079.jpg.jpgReceipt of delivery issued of the treasury of Chania to ibraim skorpidaki for the payment of Muslim court (Ierodikiou Chania) fees of the sum of 30,40 drachmas.-1903-02-04
1-10 / 29

Discover

Issue Date