31-40 / 4885
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVO00902.jpg.jpgEytam Dairesi’nce idare olunan Horhozaki Hüsnü adlı kişinin Ramazan masrafına v.s masraflarına medar olmak üzere Eytam Sandığı’ndaki akçesinden 350 kuruş verilmesine dair alınan karar. [12 Şubat 1310]-1895-02-24
ACCEVO00947.jpg.jpgMüteveffa Lopaki Ali Ağa verasesinin Eytam Sandığı’nda bulunan 270 kuruşu Ramazan sarfiyatına verilmek için itasına karar verilmesine dair yazı. [6 Şubat 1310]-1895-01-18
ACCEVO00863.jpg.jpg
Handwritten-1903-04-10
ACCEVP00650.jpg.jpgHalepa Kariyesi'ndeki Cami-i Şerifi'nin 1307 senesi Teşrin-i Evvel-Kanun-i Evvel dönemine ait vazifeleri karşılığı 480 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair İmam, Hatip ve Devirhan İsmail Efendi ile Müezzin Molla Ahmed imzalı senet. [24 Mart 1307]-1891-04-05
ACCEVP00722.jpg.jpgDavistioğlu oğlu Hacı Ali ibn Hasan ve eşi Atike binti Hacı Ahmed ve Meryem binti Ali adlı eshab-ı hayratın ruhu için okuduğu 2 mevlid-i şerifin masrafı olan 16 frank 75 santimi Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair makbuz. [10 Teşrin-i Evvel 1321]-1905-10-23
ACCEVP00771.jpg.jpg1325 senesi Temmuz-Ağustos dönemine ait 2 aylık maaşı olan 10 frangı Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Sinan Ağa Cami-i Şerifi Kari-i Muhammediye ve Vaizi Mehmed Abdurrahman imzalı senet.-1909-09-13
ACCEVP00766.jpg.jpgAlizade Hüseyin Ağa adlı hayır sahibinin 1320 hicri senesinde Ağa Camii'nde okunan Kur'anın hediyesi olan 250 kuruşu Hanya Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair İsmail Hakkı imzalı senet-1903-07-06
ACCEVP00594.jpg.jpgmütevellisi bulunduğu Yusuf Paşa Camii İmamlığına imam, hatip ve devirhanlık cihetlerinin kendisine tevcihine dair cami mütevellisinin istidası. [26 Zilhicce 1308]-1891-07-03
ACCEVP00671.jpg.jpg1305 senesi Mart ayı maaşı olan 500 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Altıncı Sene Muallimi İbrahim Mehmed imzalı ilmühaber. [15 Kanun-i Sani 1305]-1890-01-27
ACCEVP00768001.jpg.jpg
Müteveffa Kefalyanaki Hüseyin Nazım Efendi'nin Yetimleri için teşekkül eden akraba meclisinin yetimlere verilecek mallar hakkındaki kararı.-1914-01-22
31-40 / 4885

Discover

Issue Date