21-30 / 4885
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVF00517.jpg.jpgMaarifin Kastel'deki marangozhanesinin tamirine sarfedilen 48,5 kuruşun Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Hacı Mehmed imzalı ilmühaber [18 Haziran 1315]-1899-06-30
ACCEVFM00226.jpg.jpg
El-Hac Süleyman Ağa bin Hüseyin Bölükbaşaki ile Gülsüm binti Receb Ağa'nın, Hüseyin bin Mehmed Mistaki ile Kamile binti İsmail'in, Said Ağa bin Hasan ile Zeynep binti Cemali Haydarakinin ve Hademeçankırılı Cemil bin Ali ile Zehra binti Abdullahın nikah akdi. [27 Cemaziyel-Evvel-14 Receb 1315]-1897-10-24; 1897-12-09
ACCEVFM00255.jpg.jpgBingazili Zenci Mehmed bin Abdullahnikah ile Zenciye Hicra binti Adem'in nikah akdi [29 Zilkade 1313]-1896-05-12
ACCEVFM00224.jpg.jpg
İsmail Ağa ibn Mehmed Miryolaki ile Hamide binti Ömer Mehmed Alaki'nin nikah akdi. [6 Şaban 1328]-1910-08-13
ACCEVO00921.jpg.jpgKidonya Kazası, Halepa Kariyesi sakinlerinden İbrahim Ağagalanakiye borçunu için kendisi diyarı ahere azimet edeceğinden mutasarrıf olduğu haneyi rehin, Berber Halil Bereçakiyi kefil gösterip Eytam Sandığı’ndan borç talep eden Hacaki Hacı Hasan'ın dilekçesi.-1894-11-01
ACCEVO00903.jpg.jpgMüteveffa Melikonaki Mustafa Bey'in eytamı Hasan ve Eşref'in Ramazan masrafı olmak üzere geçen sene her birine 100 kuruş verildiği gibi bu sene dahi Ramazan masrafı olmak üzere meclisce münasip görülen miktarın verilmesine dair karar [12 Şubat 1310]-1895-02-24
ACCEVO00952.jpg.jpg
Müteveffiye Nevada Emetullah binti Ahmed Seraçaki'nin eytamından Ahmed Bin Şerif Cezairlaki için toplanan akraba meclisinin yetim 21 yaşında olduğundan taht-ı vesayetten tahliye edilmesi ve bunu Hanya Eytam Dairesi’nin müttefiken kabul etmesi.-1914-01-06; 1914-01-22
ACCEVO00898.jpg.jpgAyoyolaki Hasan Ağa'nın yetimleri Mehmed ve Mustafa'nın nafakalarına yetecek miktarda nakitleri olmadığından sandıkta bulunan 249 kuruşlarının verilmesine dair talep üzerine Eytam Müdüriyet’inden gönderilen yazı. [6 Şubat 1310]-1895-02-18
ACCEVO00829.jpg.jpgMüteveffiye Vasfiye binti Hüseyin Garofalaki'nin yetimleri Fatma ve Şakir için toplanan akraba meclisinine yetimlere validelerinden intikal eden birtakım beytiyeyi müzayedeye çıkarması vasileri babaları Mehmed'e mezuniyet verilmesi kararı. [5 Mayıs 1319]-1903-05-18
ACCEVO00967.jpg.jpgİbrikdarzade Mehmed Efendi'nin eytamıyla eşinin Ağa Cami Mahallesi’nde mutasarrıf oldukları büyük hanenin tamiri için 34 kuruşun Hanya İslam Eytam Sandığı’ndan alındığına dair pusula.[4 Kanun-i Evvel 1306]-1890-12-16
21-30 / 4885

Discover

Issue Date