1-10 / 947
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVFM00251.jpg.jpgHanya sakinlerinden Salih Balilaki Yahud Eminaki Ve Kardeşlerinin Hanya Mahkeme-i Şeriyyesine vermiş oldukları itiraz istidası.-1902-10-14
ACCEVF00571.jpg.jpgHanya Maarif Dairesinin Mekteb-i Kebir ve İnas Mektebi için yaptığı ödemeleri havi pusulalar. [Mart 1323]-1907-03
ACCEVSC00190.jpg.jpgHanya Leyli İslam Mektebinin masraflarına karşılık olmak üzere Mekteb-i mezkur Cemiyet-i Umumiyesi Azasından Rüstemaki Hüseyin Efendi'nin 50 santimlik yardım makbuzu. [24 Temmuz 1319]-1903-08-06
ACCEVE00025.jpg.jpgHanya İslam Mekteb-i İbtidaisi Müdürü Kafalizade Neşet Efendi'ye gönderilen Mekteb-i İbtidaide 7. sınıf namıyla bir sınıfın açıldığının Maarif Müsteşarlığı Canib-i Alisinden memuriyet-i senaveriye tebliğ kılınan tahrirattan anlaşılmış olduğuna dair yazı.-1908-09-22
ACCEVE00034.jpg.jpgHanya Leyli İslam Mektebine mahsus ilm-i haber. [18 Şubat 1321]-1906-03-03
ACCEVF00448.jpg.jpgCevami-i Şerife'nin Nisan 1325 dönemine ait revgan-ı zeyt mürettebatı olup iştira olan 46 kıyye 269 dirhem revgan-ı zeytin bedelini Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Dairesi Sandığı'ndan aldığına dair Ahmed Ramazanaki imzalı pusula. [12 Nisan 1325]-1909-04-25
ACCEVO00829.jpg.jpgMüteveffiye Vasfiye binti Hüseyin Garofalaki'nin yetimleri Fatma ve Şakir için toplanan akraba meclisinine yetimlere validelerinden intikal eden birtakım beytiyeyi müzayedeye çıkarması vasileri babaları Mehmed'e mezuniyet verilmesi kararı. [5 Mayıs 1319]-1903-05-18
ACCEVO00863.jpg.jpg
Handwritten-1903-04-10
ACCEVP00722.jpg.jpgDavistioğlu oğlu Hacı Ali ibn Hasan ve eşi Atike binti Hacı Ahmed ve Meryem binti Ali adlı eshab-ı hayratın ruhu için okuduğu 2 mevlid-i şerifin masrafı olan 16 frank 75 santimi Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair makbuz. [10 Teşrin-i Evvel 1321]-1905-10-23
ACCEVP00771.jpg.jpg1325 senesi Temmuz-Ağustos dönemine ait 2 aylık maaşı olan 10 frangı Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Sinan Ağa Cami-i Şerifi Kari-i Muhammediye ve Vaizi Mehmed Abdurrahman imzalı senet.-1909-09-13
1-10 / 947

Discover

Issue Date