1-10 / 11
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00505.jpg.jpg
Hanya Çeşme Kariyesi sakinlerinden El-Hac Hüseyin ve Ali bin Usta İbrahim Mahkeme-i Şeriye'ye müracaat ederek köyleri hududu dahilindeki mutasarrıf olduğu emlakin mülkiyet üzere mutasarrıf olmasına dair hüccet-i şeriye. [8 Ramazan 1262]-1846-08-30
ACCEVPR00608.jpg.jpgHanya Nahiyesi Kavala Kariyesi sakinlerinden Katerya binti Yorgi Kızkardeşi ile birlikte kendilerine irsen intkal eden mülklerini Kamisaki ile El-Hacc İbrahim bin Ali Çisoraki'ye sattıklarına dair ilam. [27 Cemaziyelevvel 1263]-1847-05-13
ACCEVPR00605.jpg.jpg
Hanya Nahiyesine tabi Akrator Kurrasından Aroni Kariyesi sakinelerinden Elena binti Nikola Nikolaki ile Emine binti Hasan Kinenaki adlı Hanım arasındaki aynı köyde bulunan bir tarlanın satışı ile ilgili ilam. [10 Rebiülevvel 1265]-1849-02-03
ACCEVF00771.jpg.jpg
Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun'dan olup Hanya Sancağında Fatih Yusuf Paşa Merhumun evladiyet üzere Çömlekçi Kariyesindeki vakfının 1258 senesi hasılat ve masarıfatını gösteren defter [1 recep 1258]-1842-08-08
ACCEVPR00589.jpg.jpg
Lakos Kariyesinde sakin Nikolozi Yanaraki, Yani Bilalaki İsfakiyeli mahzarında Kokoraki İskoli ve Nikola, Mihayl, Yorgi, Kaloyirakiandorini, Kaçanovaki Kostandi, Lolozi ve Yağlakiyle müştereken mutasarrıf oldukları Ağozi tabir olan meranın satışına ilgili ilam. [Hanya, 1 Rebiyülahır 1256]-1840-06-02
ACCEVPR00614.jpg.jpgHanya'da hayratı bulunan Eş-Şeyh Hanyavi Ali Efendi'nin ihyakerdesi olan Kadiriye Tekkesinin evkafından Malviz Nahiyesine tabi Kadehor Kariyesi turabından bulunan Lofta nam mahalede bulunan emlakının icara verilmesine dair takrir. [26 Recep 1263]-1847-07-10
ACCEVFM00316.jpg.jpg
Hanya sakinelerinden Bohçalupola Saliha hatun tarafından Kado Hatun vekaletiyle Zevci Kenanaki Mehmed Ağa mahzarında eşinin parlarını zimmetine geçirdiğine dair ilam. [Rebiyülahır 1263]-1847-04
ACCEVF00770.jpg.jpgNezaret-i evkaf-ı hümayun'dan olup Hanya Sancağında Fatih Yusuf Paşa Merhumun evladiyet üzere Çömlekçi Kariyesindeki vakfının 1258 senesi hasılat ve masarıfatını gösteren defter. [1 recep 1258]-1842-08-08
ACCEVS00236.jpg.jpg
Hanya,Kisamo Kazası,Topolya Kariyesinde sakin İsevi Apostol veledi Stefani Apostolaki Meclisi Şeri Şerifte Mihayl veledi Yani İstamatolaki ve Antoni veledi Nikola Korakarki mahzarında 14 yıl önce ölen Amcası Apostolaki Yorgi'nin mirası için verilen ilam. [25 Ramazan 1260]-1844-10-08
ACCEVPR00606.jpg.jpg
Hanya, Kisamo Nahiyesi, Katopaliyokstro Kariyesi sakinlerinden Musa ve Şakir Ağa Beni Cebeci mutasarrıf oldukları bahçehane ve müştemilatını Halil Kızaki, Yorgi Esterovaçakik, Papuşçina Sofolya, Ntuanaki Yani ve İsfakiyeli Androni Fedolakiye satış ilamı. [25 Safer 1258]-1842-04-07
1-10 / 11
  • 1
  • 2

Discover