Bernard Perrin tarafından Kültür İşleri Bakanlığı'na yollanan dilekçe
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKDIV176.jpg1.11 MBJPEG
Başlık
Bernard Perrin tarafından Kültür İşleri Bakanlığı'na yollanan dilekçe
Tanım
Cengiz Çekil'in 1972-73, 1973-74, 1974-75 öğrenim yıllarında Güzel Sanatlar Ulusal Yüksek Okulu Metal Anlatım atelyesine katıldığını bildiren dilekçe
Not
Fransızca aslından Türkçe'ye çeviri. Paris'te düzenlendi
Yayın Tarihi
1975-10-09
Dil
Türkçe
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49684
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKDIV176
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.