Ressam Faruk Cimok, ödüllere karşı: "ödüller, genç kuşağa yaşama hakkı tanımıyor"
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKPC203.jpg1.06 MBJPEG
Başlık
Ressam Faruk Cimok, ödüllere karşı: "ödüller, genç kuşağa yaşama hakkı tanımıyor"
Yazar/Üreten
Yasemin Yazıcı
Yayın Tarihi
1982-05-14
Dil
Türkçe
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49630
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKPC203
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.