Hüseyin Bahri Alptekin & Michael Morris, "Tezgâh/Hiyerarşi"(Siyah - Beyaz, Ankara, Türkiye), 1991 - Hüseyin Bahri Alptekin & Michael Morris, "Hierarchy" (Siyah-Beyaz, Ankara, Turkey), 1991
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA596.jpg1.23 MBJPEG
HBA596001.jpg1.22 MBJPEG
HBA596002.jpg1.23 MBJPEG
Başlık
Hüseyin Bahri Alptekin & Michael Morris, "Tezgâh/Hiyerarşi"(Siyah - Beyaz, Ankara, Türkiye), 1991 - Hüseyin Bahri Alptekin & Michael Morris, "Hierarchy" (Siyah-Beyaz, Ankara, Turkey), 1991
Yazar/Üreten
Hüseyin Bahri Alptekin & Michael Morris
Yayın Tarihi
1991-05-31
1991-06-25
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49061
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.