Hüseyin Bahri Alptekin, "H- Faktörü: Atlar ve Kahramanlar", 2005 - Hüseyin Bahri Alptekin, "H-Fact: Horses and Heroes", 2005
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA333.jpg232.45 KBJPEG
HBA333001.jpg807.59 KBJPEG
HBA333002.jpg467.36 KBJPEG
HBA333003.jpg526.14 KBJPEG
HBA333004.jpg734.29 KBJPEG
HBA333005.jpg750.24 KBJPEG
Başlık
Hüseyin Bahri Alptekin, "H- Faktörü: Atlar ve Kahramanlar", 2005 - Hüseyin Bahri Alptekin, "H-Fact: Horses and Heroes", 2005
Yazar/Üreten
Hüseyin Bahri Alptekin
Tanım
"Atlar ve Kahramanlar" işinde kullanılan imajlar - Images used in "Horses and Heroes"
Yayın Tarihi
2005
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49040
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.