Grup Grip-in, "Popüler Mitler ve Grafik (S)imge Dolaşımı" (ANFA, Altınpark, Ankara, 1992), sergi afişi - Grup Grip-in, "Popular Myths and Graphic Intertextuality" (ANFA, Altınpark, Ankara, 1992), exhibition poster
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA270.jpg11.27 MBJPEG
Başlık
Grup Grip-in, "Popüler Mitler ve Grafik (S)imge Dolaşımı" (ANFA, Altınpark, Ankara, 1992), sergi afişi - Grup Grip-in, "Popular Myths and Graphic Intertextuality" (ANFA, Altınpark, Ankara, 1992), exhibition poster
Yayın Tarihi
1992-04-16
1992-05-10
Dil
Türkçe
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49033
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.