"Küresel Güldürü" sergisi ziyaretçi rehberi (Maison Folie Wazemmes, Lille, Fransa ), 2009 - "Global Mockery" exhibition visitor guide (Maison Folie Wazemmes, Lille, Fransa ), 2009
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA201.pdf345.36 KBAdobe PDF
Başlık
"Küresel Güldürü" sergisi ziyaretçi rehberi (Maison Folie Wazemmes, Lille, Fransa ), 2009 - "Global Mockery" exhibition visitor guide (Maison Folie Wazemmes, Lille, Fransa ), 2009
Yayın Tarihi
2009
Dil
İngilizce
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49024
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.