Hüseyin Bahri Alptekin, "Yetişmek" enstalasyonuyla , "Conquer New Spaces" (Kosova Art Gallery, Priştina, Kosova), 2005 - Hüseyin Bahri Alptekin, in front of "Catching up" installation, "Conquer New Spaces" (Kosova Art Gallery, Prishtina, Kosova), 2005
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA089.jpg1.12 MBJPEG
HBA089001.jpg1.11 MBJPEG
HBA089002.jpg1.11 MBJPEG
Başlık
Hüseyin Bahri Alptekin, "Yetişmek" enstalasyonuyla , "Conquer New Spaces" (Kosova Art Gallery, Priştina, Kosova), 2005 - Hüseyin Bahri Alptekin, in front of "Catching up" installation, "Conquer New Spaces" (Kosova Art Gallery, Prishtina, Kosova), 2005
Yazar/Üreten
Hüseyin Bahri Alptekin, Camila Rocha Alptekin
Not
İş Hüseyin Alptekin ve Camila Rocha Alptekin ile birlikte gerçekleştirilmiştir - Collective work done by Hüseyin Alptekin and Camila Rocha Alptekin
Yayın Tarihi
2005-12
2006-02
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49015
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.