"İskorpit: İstanbul'dan Güncel Sanat" sergi kataloğundaki Hüseyin Bahri Alptekin sayfası - Hüseyin Bahri Alptekin's page in the exhibition catalogue of "İskorpit: Contemporary Art from Turkey"
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA064.pdf2.28 MBAdobe PDF
Başlık
"İskorpit: İstanbul'dan Güncel Sanat" sergi kataloğundaki Hüseyin Bahri Alptekin sayfası - Hüseyin Bahri Alptekin's page in the exhibition catalogue of "İskorpit: Contemporary Art from Turkey"
Yazar/Üreten
Vasıf Kortun
Yayın Tarihi
1998-10-15
1998-11-15
Dil
Türkçe
İngilizce
Almanca
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/49011
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.