İsmail Saray sınıf arkadaşlarıyla modelaj atölyesinde, Gazi Eğitim Enstitüsü (Ankara) - İsmail Saray (left) with his classmates in the modelling studio, Gazi Education Institute (Ankara)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SARDIV228.jpg222.12 KBJPEG
SARDIV228A.jpg100.83 KBJPEG
Başlık
İsmail Saray sınıf arkadaşlarıyla modelaj atölyesinde, Gazi Eğitim Enstitüsü (Ankara) - İsmail Saray (left) with his classmates in the modelling studio, Gazi Education Institute (Ankara)
Tanım
İsmail Saray, sol başta - İsmail Saray, first left
Yayın Tarihi
1967-04-13
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/48945
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
SARDIV228
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
İsmail Saray

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.