4. Öncü Türk Sanatından Bir Kesit Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi, 1987 - A Cross Section of Avantgarde Turkish Art (4th), Atatürk Cultural Center, 1987
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SARW380.jpg3.74 MBJPEG
Başlık
4. Öncü Türk Sanatından Bir Kesit Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi, 1987 - A Cross Section of Avantgarde Turkish Art (4th), Atatürk Cultural Center, 1987
Yayın Tarihi
1987-07-03
1987-07-18
Kapsam
4. Öncü Türk Sanatından Bir Kesit, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul - A Cross Section of Avantgarde Turkish Art, Atatürk Cultural Center, İstanbul
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/48883
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
SARW380
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Bülent Erkmen

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.