İsmail Saray'ın "Egemenlik Disiplini" işinin yaratıcı sürecine ilişkin görseller - Images related to the creative process of İsmail Saray's work "Discipline of Sovereignty"
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SARW357001.jpg1.31 MBJPEG
SARW357002.jpg797.97 KBJPEG
SARW357003.jpg1,003.48 KBJPEG
SARW357004.jpg870.39 KBJPEG
SARW357005.jpg780.12 KBJPEG
SARW357006.jpg1.62 MBJPEG
SARW357007.jpg1,017.62 KBJPEG
SARW357008.jpg1.29 MBJPEG
SARW357010.jpg1.04 MBJPEG
SARW357011.jpg1.33 MBJPEG
SARW357012.jpg1.01 MBJPEG
SARW357013.jpg1.08 MBJPEG
SARW357014.jpg920.64 KBJPEG
SARW357015.jpg842.49 KBJPEG
SARW357016.jpg791.51 KBJPEG
SARW357017.jpg952.93 KBJPEG
SARW357018.jpg1.74 MBJPEG
SARW357019.jpg1,020.58 KBJPEG
SARW357020.jpg943.83 KBJPEG
SARW357021.jpg1 MBJPEG
SARW357022.jpg1.15 MBJPEG
SARW357023.jpg1.24 MBJPEG
SARW357024.jpg1.19 MBJPEG
SARW357025.jpg1.07 MBJPEG
SARW357026.jpg857.35 KBJPEG
SARW357027.jpg912.01 KBJPEG
SARW357028.jpg893.28 KBJPEG
SARW357029.jpg1.15 MBJPEG
Başlık
İsmail Saray'ın "Egemenlik Disiplini" işinin yaratıcı sürecine ilişkin görseller - Images related to the creative process of İsmail Saray's work "Discipline of Sovereignty"
Yayın Tarihi
1987
Kapsam
4. Öncü Türk Sanatından Bir Kesit, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul - A Cross Section of Avantgarde Turkish Art, Atatürk Cultural Center, İstanbul
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/48877
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
29
Kod
SARW357
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
İsmail Saray

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.