Hüseyin Bahri Alptekin & Michael Morris, "S/Z", "Anı/Bellek I", Taksim Sanat Galerisi (İstanbul Türkiye), 1991 - Hüseyin Bahri Alptekin & Michael Morris, "S/Z", "Memory/Recollection I", Taksim Art Gallery (Istanbul, Turkey), 1991
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA460.jpg349.17 KBJPEG
HBA460001.jpg496.65 KBJPEG
HBA460002.jpg16.91 KBJPEG
HBA460003.jpg1.48 MBJPEG
Başlık
Hüseyin Bahri Alptekin & Michael Morris, "S/Z", "Anı/Bellek I", Taksim Sanat Galerisi (İstanbul Türkiye), 1991 - Hüseyin Bahri Alptekin & Michael Morris, "S/Z", "Memory/Recollection I", Taksim Art Gallery (Istanbul, Turkey), 1991
Yazar/Üreten
Hüseyin Bahri Alptekin - Michael Morris
Tanım
Sergiden görünüm - Installation view
Not
İş Michael Morris ile beraber yapılmıştır - Work done with collaboration of Michael Morris
Yayın Tarihi
1991-12-09
1991-12-30
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/48067
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.