"Love Lace" (1995), taslaklar - "Love Lace" (1995), sketches
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA427.jpg5.12 MBJPEG
HBA427001.jpg1.85 MBJPEG
HBA427002.jpg4.91 MBJPEG
HBA427003.jpg749.49 KBJPEG
HBA427004.jpg1.03 MBJPEG
HBA427005.jpg1,020.46 KBJPEG
HBA427006.jpg903.93 KBJPEG
Başlık
"Love Lace" (1995), taslaklar - "Love Lace" (1995), sketches
Yazar/Üreten
Hüseyin Bahri Alptekin
Not
"Love Lace" işinin bez üzeri çalışma denemeleri - "Love Lace" work trials on fabric
Yayın Tarihi
1995
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/48062
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.