"Ortak Hayat Bilgisi" (Kasa Galeri, 2001), sergi afişi - "Focus on Common Dominators" (Kasa Gallery, 2001), exhibition poster
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA416.jpg5.83 MBJPEG
Başlık
"Ortak Hayat Bilgisi" (Kasa Galeri, 2001), sergi afişi - "Focus on Common Dominators" (Kasa Gallery, 2001), exhibition poster
Yayın Tarihi
2001-04-11
2001-05-04
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/48057
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.